MDF backing with V-clips.JPG (17785 bytes)

 MDF-Rückwand mit V-Klammern